PRODUCTS

ระบบชำระเงินผ่าน QR Code (Crossbank QRCode Payment Gateway)

Crossbank QRCode Payment Gateway เป็นระบบชำระเงินผ่าน QR Code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบธุรกิจและบุคคลทั่วไป ผู้ใช้สามารถทำการสแกน QR Code ที่ได้รับจากผู้ขาย สินค้าหรือสร้าง QR Code เองจากแอปพลิเคชันขายของต่าง ๆ ที่รองรับการใช้งาน แล้วทำการยืนยันการชำระเงินผ่าน...

อ่านเพิ่มเติม »

Crossbank QRCode Payment Gateway It is a payment system via QR Code developed to help customers pay conveniently and quickly. which can be used in both business systems and individuals Users can scan the QR Code received from the seller. products or create your own QR Code from various sales applications that support use. and confirm the payment via filling in amount and confirm the transaction This payment will be linked to the user's bank account. Make payments safer and more convenient. Read More


ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร

ระบบช่วยนำเข้า - ส่งออกสินค้าทางการเกษตร  ปัจจุบันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งจากผู้ประกอบการชาวไทยเอง และ จากนักลงทุนต่างชาติ แต่การผลิตสินค้านั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยวัตถุดิบจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรหมแดนติดกับไทย ทำให้เกิดผู้ประกอบการประเภทนำเข้าและส่งออกขึ้นเป็นจำนวนมาก ในด่านพรหมแดนระหว่างประเทศของไทย การดำเนินการนำเข้าสินค้าการเกษตรนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง และ ผู้นำเข้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในไทย รวมทั้งการใช้แบบฟอร์มทางราชการจำนวนมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางบริษัท...

อ่านเพิ่มเติม »

system to help import - export agricultural products It is now an important economic activity. of the country is very especially Thailand which is an export base for a variety of products Both from Thai entrepreneurs and from foreign investors. Read More  


Veeam Cloud Backup as a Service Platform

  ปัจจุบันเรื่องของการสำรองข้อมูลสำคัญมาก เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ สำหรับการป้องกันสูญหายของข้อมูลและระบบของข้อมูลขององค์กรที่เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสียหาย, ถูกไวรัสโจมตี,  ตกเป็นเป้าประสงค์ร้ายจาก Hacker หรือผู้ไม่หวังดี, เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล, ปัญหาจากระบบไฟฟ้า, การถูกขโมยอุปกรณ์หรือข้อมูล, ภัยพิบัติธรรมชาติ, เกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้งานหรือผู้อื่น ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้ทำให้เกิดบริการที่เรียกว่า Cloud backup as a service ซึ่งสามารถสำรองข้อมูลไปเก็บไว้บน Cloud  นั่นเอง โดยทำตามกฎ 3-2-1 Backup Rule นั่นเอง คือ ...

อ่านเพิ่มเติม »

Nowadays, the issue of backup is very important. Starting to play more roles in every organization that must pay attention to For preventing loss of data and systems of corporate data caused by unexpected events in the future, whether it is a damaged device, being attacked by a virus, being a malicious target by a hacker or a bad person, an error in data transmission.
Read More


ระบบห้องเรียน ห้องสัมมนาดิจิตอล Virtual Classroom / Online Seminar

ระบบห้องเรียน ห้องสัมมนาดิจิตอล Virtual Classroom / Online Seminar เมื่อเทคโนโลยีใหม่ได้ก้าวเข้ามาในชีวิติประจำวันมากขึ้น รวมไปถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้นรูปแบบการทำงาน การเรียน การอบรมสัมมนา การประชุม  จึงต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบทำงานที่บ้าน หรือเรียกว่า Work from Home เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสตามนโยบายของรัฐบาล...

อ่านเพิ่มเติม »

Virtual Classroom / Online Seminar system or virtual classroom arrangement It is an Internet-based teaching and learning system that can be accessed by learners anywhere in the world where the Internet is available. There will be a classroom management system such as arranging teaching schedules, making appointments, making personal appointments, etc.
Read More


ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer relationship management software (CRM)

ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  Customer relationship management software (CRM)   การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือที่มักเรียกติดปากกันว่า Customer relationship management  หรือ CRM  เป็นกลยุทธ์ทางการขาย งานบริการลูกค้า งานติดตามลูกค้า  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งเปิดรับใหม่และลูกค้าเดิมที่มีคุณค่าต่อองค์กร ให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ดี...

อ่านเพิ่มเติม »

Customer relationship management software (CRM) Customer relationship management Or, commonly known as Customer relationship management or CRM, is a sales strategy. customer service customer follow-up To build relationships with both new and existing customers that are valuable to the organization to come back to use the service again. Read More


ระบบช่วยตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติ ปิดการขายได้เอง (Chatbot services platform)

AI Chatbot services platform บริการช่วยตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติ ปิดการขายได้เอง   ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เป็นช่องทางธุรกิจออนไลน์ผุดขึ้นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจสามารถมีรายได้มากขึ้น ซึ่งธุรกิจออนไลน์นั้นมักจะมีการติดต่อสื่อสาร ซื้อขาย ตลอด 24 ชั่วโมง กับลูกค้าโดยตรง  การเปิดร้านค้าออนไลน์ปัจจุบันนั้นซึ่งได้สร้างเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีให้เลือกมากมายแถมฟรีอีกต่างหาก แต่เมื่อทางร้านค้ามีลูกค้าเข้ามาเยอะย่อมไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทันทีหลาย...

อ่านเพิ่มเติม »

AI Chatbot services platform Service to answer customer questions automatically close the sale by yourself. In an era where social media technology has increasingly played an important role in daily life. that is moving all the time making it a very popular online business channel Therefore, it is an opportunity to allow businesses to earn more. Read More


LINE Integration and Messaging API Service

LINE Integration and Messaging API Service LINE เป็นหนึ่งใน Application ที่คนไทยใช้กันเยอะที่สุดในปัจจุบัน และ เรียกได้ว่า คนที่มีมือถือทุกคนจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว นอกจาก LINE เป็น Application ประเภท Instant Messaging...

อ่านเพิ่มเติม »

LINE Integration and Messaging API Service LINE is one of the applications that Thai people use the most nowadays and it can be said that every person with a mobile phone must install such application. It also supports working as a social network built-in, as well as opening a way for developers to use features and benefits that instead of just talking, will be able to add many features.
Read More


ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition Platform)

ระบบนิทรรศการออนไลน์ Virtual Exhibition Platform ระบบนิทรรศการออนไลน์ ของบริษัท AVESTA นั้นเป็นเครื่องมือ และ บริการแบบบูรณาการที่จะช่วยให้ท่านได้รับ Virtual Exhibition แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการขึ้นรูป และการสร้าง walkable 360 โดยระบบ Virtual...

อ่านเพิ่มเติม »

It's about Virtual Exhibition, but with the epidemic status of the new breed of corona virus 2019 or (COVID-19), many people have to stay at home. Social distancing must be established while organizing parties, exhibitions, concerts, events, contests, etc. has been suspended to keep social distances for many people to enter. Read More


VMware vRealize Automation Plug-in for Veeam Backup and Replication

VMware vRealize Automation คืออะไร   ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ vRealize Automation เรียกย่อ ๆ ว่า vRA  เป็นหนึ่งในโซลูชันของ vRealize Suite ของ VMware ที่จะช่วยให้คุณสร้างและจัดการระบบ Cloud ส่วนตัวของคุณเอง...

อ่านเพิ่มเติม »

First let's get to know vRealize Automation, vRA abbreviated as one of VMware's vRealize Suite solutions that lets you build and manage your own private cloud, either manually or automatically. easily Through a single dashboard, vRealize Automation simplifies the infrastructure and applications of the system. by being in control of the best security Allows you to configure anything as a service in your Vmware vCenter.
Read More


ระบบการขายหน้าร้าน Point-of-Sale System (POS)

ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจค้าขายที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ ร้านขายของปลีก ร้านขายยา ร้านอาหาร โรงหนัง ยันห้างสรรพสินค้า ซึ่งเหล่าผู้ประกอบการจึงเล็งหาเครื่องมือที่จะมาช่วยเหลือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสินค้า ราคาสินค้า คำนวนต้นทุน-กำไร การสต็อกสินค้า รายงานต่าง ๆ รวมไปถึงระบบขายหน้าร้านเพื่อความสะดวกต่อลูกค้า นั่นคือ ระบบ POS (Point Of...

อ่านเพิ่มเติม »

In the era of higher commercial business competition whether it is a grocery store Retail stores, drugstores, restaurants, movie theaters, and department stores. which entrepreneurs are aiming for tools to help businesses Whether it is product inspection, product price, cost-profit calculation Stocking of products, various reports, including a point of sale system for the convenience of customers, that is, a POS (Point Of Sale) system or a point of sale system. Read More


IPTV / Streaming / Digital Broadcasting System

IPTV / Streaming / Digital Broadcasting System สำหรับเทคโนโลยี Streaming และ IPTV นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะความสะดวกในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการ content การทำ billing รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ Streaming...

อ่านเพิ่มเติม »

Streaming and IPTV technologies have become increasingly popular in recent years. This is because of the convenience of access control, content management, billing, and cost control.With expertise in streaming management and transcoding, as well as writing software This allows us to create solutions to Capture / Encode / Transcode and Stream Content both video and audio through various formats. It depends on the needs of customers in many ways, whether. Read More


ระบบประมูลออนไลน์ (E-Auction Platform)

ระบบประมูลออนไลน์ (Online Auction Platform / Auction System) ระบบประมูลออนไลน์ สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวกลางในการช่วยให้การซื้อขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เข้ามาแข่งขันกันเพื่อเสนอราคาที่พอใจในช่วงเวลาที่กำหนดผ่านระบบประมูลออนไลน์ที่ให้บริการ โดยที่ผู้ซื้อผู้ขายจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้ แค่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน เท่านี้ก็สามารถเข้าร่วมประมูลสินค้าแข่งกันในราคาที่ต่างฝ่ายต่างพอใจในตัวสินค้านั้น ๆ ซึ่งสินค้าที่นำมาร่วมประมูลนั้นจะมีราคาเหมาะสม มีคุณภาพ ขึ้นบนระบบประมูลที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ       Cr:...

อ่านเพิ่มเติม »

online auction system It was created as an intermediary to facilitate the purchase of goods or services between buyers and sellers who compete for a favorable price at a specific time through the online auction system. where buyers and sellers can be in any corner of the world Just have internet access. Read More


ERP (Enterprise Resource Planning)

  ทำไมต้อง MRP MRP ทำงานอย่างไร MRP มีประโยชน์อย่างไร ฟังก์ชั่นการใช้งาน บริการหลังการขาย   ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีได้อย่างสูงสุด โดยจะเป็นการเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น...

อ่านเพิ่มเติม »

ERP stands for Enterprise Resource Planning, which is the planning of the overall use of business resources of an organization. in order to maximize the utilization of available resources It will link various systems together, for example, if the company's ERP will include from the system.
Read More


ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ( Survey System )

คุณสมบัติของระบบ ข้อดีของระบบ บริการ ความพึงพอใจ ทำไมต้องวัดความพึงพอใจ   ระบบสำรวจความพึงพอใจนั้นเป็นระบบที่ได้รับความนิยมจากธุรกิจแทบทุกประเภทในปัจจุบัน เพราะ มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีประโยชน์หลายด้าน เช่นการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงใช้เพื่อประเมินความสามารถของพนักงานที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี แต่การใช้ระบบประเมินแบบเดิมๆ ผ่านระบบกระดาษ หรือ รูปแบบ manual นั้นมีข้อด้อยด้วยความล่าช้าในการประมวลผล ทำให้เราได้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ได้ยาก และ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปได้ทัน...

อ่านเพิ่มเติม »

When the organization was established What follows is communication, service, information, and if it's a large organization. And having to serve a large number of users, there must be a system for management. Read More


Loyalty Program | โปรแกรมความภักดี สำหรับบริหารการจัดการลูกค้า

โปรแกรมความภักดีคืออะไร โปรแกรมความภักดีดีอย่างแน่นอนไง บัตร Kraken ทำงานต่อ ทำไมต้องมีโปรแกรมความภักดี คุณทราบหรือไม่ว่า ? การรักษา "ลูกค้าเก่า" นั้นมีค้าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ถึง 10-25 เท่าเลยที่เดียว เพราะไม่จำเป็นต้องทุ่มงบการตลาดมหาศาลเหมือนกับการหาลูกค้ารายใหม่ ที่กว่าจะสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการโน้มน้าวให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการเราได้นั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักเห็นธุระกิจชั้นนำมากมาย หันมาให้ความสนใจกับลูกค้าเก่าของพวกเขา...

อ่านเพิ่มเติม »

Why have a loyalty program Did you know that Retaining an "existing customer" costs 10-25 times less than acquiring new customers. Because there is no need to spend a huge marketing budget like finding new customers. To create awareness, reach and influence to buy our products or services. It's really not that easy. Read More


ระบบจองร้านอาหาร (Restaurant booking system)

ระบบจองร้านอาหาร (Restaurant booking system) เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทุกวันว่าด้วยโลกโชเชียลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยแล้ว ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะจบลงตอนไหน ทำให้ร้านอาหารต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ซึ่งมีการแข่งขันกันสูง จำเป็นต้องมีระบบจัดการร้านอาหารที่มีประสิทธิภาพที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและพนักงานของทางร้านเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด ทั้งการจองโต๊ะอาหารทางออนไลน์ผ่านทาง Line OA ,Facebook page ) หรือทางโทรศัพท์  ทำให้ได้เปรียบยิ่งขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม »

When new technology comes in every day with the social world both online and offline. or the coronavirus situation (COVID-19) that cannot be confirmed when it will end causing restaurants to adapt to a highly competitive situation An efficient restaurant management system is needed that will facilitate the restaurant's customers and employees. Read More


SMS Alert ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ผ่าน Application

  SMS Alert ทำงานอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง SMS Alert มีประโยชน์อย่างไร   SMS หนึ่งในคุณสมบัติที่มาพร้อมกับระบบโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่มีผู้คนใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะความสะดวก กระชับ และ ผลดีอีกนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่องานส่วนตัวหรือแม้ในปัจจุบันมีการใช้งานในเชิงธุรกิจมากขึ้น จนนำเทคโนโลยีของ SMS เข้าใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด...

อ่านเพิ่มเติม »

SMS Alert is a short messaging system for notification of events. to mobile phone which can be connected to the software system other that the organization has a variety of styles. Users can identify, resolve, and respond to any issues that may affect critical applications and business operations. pre-defined alarm You can use the SMS system to send messages to the person you want, and it can also be used with other systems. Read More


IoT Devices and Appliances

IoT Devices and Appliances IoT Devices and Appliances หรือ IoT นั้นเป็นหลักการที่ค่อนข้างกว้าง ในการประยุกต์ใช้งาน โดยเราอาจจะสามารถพอจะสรุปได้ว่ามันคือ สภาพแวดล้อม ของอุปกรณ์ที่มีกลไกและความฉลาดในการทำงาน โดยทำงานอยู่บนการเชื่อมต่อด้วยเซ็นเซอร์ และ เทคโนโลยีการประมวลผล   Cr:...

อ่านเพิ่มเติม »

IoT Devices and Appliances, or IoT, is a fairly broad principle. in applications We may be able to conclude that it is an environment of mechanical and intelligent devices. It works on sensor connectivity and processing technology. Read More