IoT Devices and Appliances

IoT Devices and Appliances

IoT Devices and Appliances หรือ IoT นั้นเป็นหลักการที่ค่อนข้างกว้าง ในการประยุกต์ใช้งาน โดยเราอาจจะสามารถพอจะสรุปได้ว่ามันคือ สภาพแวดล้อม ของอุปกรณ์ที่มีกลไกและความฉลาดในการทำงาน โดยทำงานอยู่บนการเชื่อมต่อด้วยเซ็นเซอร์ และ เทคโนโลยีการประมวลผล

 

iot

Cr: freepik.com

 

การประยุกต์ใช้งาน IoT

การเกิดขึ้นของ application ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ cloud IoT นั้นทำให้หลายภาคส่วนของธุรกิจได้รับประโยชน์ การเพิ่มความสะดวกในการทำงาน และปัจจุบันได้มีการใช้งาน IoT cloud apps นั้นอย่างน้อยในภาค อุตสาหกรรม การเกษตร สุขภาพและการรักษา ระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบความปลอดภัย ระบบฉุกเฉิน และ อื่นๆ

IoT นั้นทำให้การพัฒนาและได้มาถึง อุปกรณ์อัจฉริยะ ที่ในอดีตเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และ เป็นจริงแล้วในปัจจุบัน เช่น รถไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบทสมาร์ททีวี สมาร์ทวอช ยิ่งไปกว่านั้น การนำมาใช้ในสถานพยาบาล ก็จะช่วยในเรื่องติดตามคนไข้ และ ติดตามเรื่องสุขภาพได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การรักษา และ การช่วยชีวิตคนไข้นั้นทำได้อย่างรวดเร็ว

 

ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ที่บริษัท Avesta พัฒนา

ปัจจุบัน Avesta ได้มีผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ บนฮาร์ดแวร์ ในหลายๆ รูปแบบเพื่อให้ท่านได้มาซึ่ง Solution ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ทั้งหมดไม่ว่า ความต้องการฮาร์ดแวร์ของท่านจะเป็น

 • Arduino
 • Raspberry PI (2,3,4)
 • BeagleBone
 • PCDuino
 • Onion Omega

ผนวกกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี

 • Python
 • .NET Core
 • JavaScript
 • Database (Tinydb, Sqlite, Mariadb)
 • NGINX

ตัวอย่างแอฟลิเคชั่น

 • Link Monitoring
 • Temperature, Humidity Monitoring
 • Water Level Monitoring
 • Distance Monitoring
 • Data and Log collection
 • Smart Farming
 • Proxy Appliance

Micro Proxy Appliance

ซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการการร้องขอข้อมูลต่างๆ เพื่อจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร

Proxy

คือ รูปแบบการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง การทำงานแบบ proxy คือการทำหน้าที่ให้บริการ การร้องขอข้อมูลต่างๆ กับเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย หมายความว่า เป็นตัวกลางสำหรับการสื่อสารในเครือข่าย คั่นระหว่าง อินเตอร์เน็ตกับผู้ใช้งาน โดยเมื่อผู้ใช้ เข้าใช้งาน website ผ่าน proxy ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ จะถูกส่งไปยัง proxy ก่อน แล้ว proxy จะส่งต่อไปยัง web server ของ web site นั้น แทนการค้นหาข้อมูลโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถ ตั้งค่า proxy เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน website ต่างๆได้สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถเข้า website ได้เฉพาะเว็บที่ได้รับอนุญาต เท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับอนุญาต หรือเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 

Proxy แบ่งออกเป็น 4 ประเภท หลักๆ ดังนี้

 1. Transparent proxy คือ proxy ที่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งปรับแต่งใด ๆ บนเครื่อง client มันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการส่งทุกค่าผ่านทาง port 80 ไปยัง proxy
 2. Anonymous Proxy จะไม่ส่งค่าต่าง ๆ ที่เป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปยัง server ทำให้ server ไม่สามารถมองเห็น IP Address ที่แท้จริงของคุณ
 3. Highly Anonymous Proxy จะไม่ส่งค่าต่าง ๆ ที่เป็นการยืนยันตัวตนของ proxy และของผู้ใช้ไปยัง server ทำให้ server ไม่สามารถมองเห็น IP address ที่แท้จริงของคุณ และไม่รู้แม้ว่าคุณกำลังใช้ proxy อยู่
 4. Public Proxy สาธารณะที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

Micro Proxy Appliance

ทำไมต้องจำกัดการใช้งาน หรือใช้งานเฉพาะบาง website

การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร หรือบริษัท นั้นจำเป็นต้องมีการจำกัดการใช้งาน สำหรับเนื้องานที่ต้องการความรวดเร็ว และผู้บริหาร ต้องการให้พนักงานทุกคนจดจ่ออยู่กับการทำงาน มุ่งมั่นในการทำงานและทำงานอย่างตั้งใจสุดความสามารถ เพื่อให้ผลงานออกมาดี และเป็นไปตามความคาดหวัง ของผู้บริหาร ดังนั้น การจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พนักงาน/บุคลากร มุ่งมั่นในการทำงาน ไม่เบนความสนใจ หรือ ให้ความสำคัญกับอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

 

DNS Management Dashboard

 

Micro Proxy Appliance เหมาะกับองค์กรแบบไหน

Micro Proxy Appliance ออกแบบสำหรับบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ  CAD/CAM ออกแบบ CNC  โดยเฉพาะ เพื่อให้การบริหารการเข้าใช้งาน BIM360 หรือการเข้าใช้งาน Autocad Cloud เพื่อการออกแบบ  ได้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วขึ้น และจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ตในตัวด้วย เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้มีสมาธิในการทำงาน

 

หากท่านสนใจบริการดังกล่าว โทรปรึกษาเราวันนี้ เรามีข้อเสนอและทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับท่านเสมอ เพียงโทรมาปรึกษาเราที่ 045-959-612 หรืออีเมล์ [email protected]