ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร

ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร  ปัจจุบันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งจากผู้ประกอบการชาวไทยเอง และ จากนักลงทุนต่างชาติ แต่การผลิตสินค้านั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยวัตถุดิบจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรหมแดนติดกับไทย ทำให้เกิดผู้ประกอบการประเภทนำเข้าและส่งออกขึ้นเป็นจำนวนมาก ในด่านพรหมแดนระหว่างประเทศของไทย การดำเนินการนำเข้าสินค้าการเกษตรนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งออกจากประเทศต้นทาง และ ผู้นำเข้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในไทย รวมทั้งการใช้แบบฟอร์มทางราชการจำนวนมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางบริษัท AVESTA ได้สร้างซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการด้านนำเข้า ได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในหลายๆ ส่วนซึ่งจะได้กล่าวต่อไปถึงฟีเจอร์

 

moving-trucks-with-heavy-loads

cr: freepik.com

ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร  คืออะไร

ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร คือ ระบบที่จะช่วยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไทย หรือ ไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน ได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการออกแบบ พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าโลจิสติกส์  สินค้าทางเกษตร หรืออื่น ๆ อีกมากมาย  ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งระบบจะช่วยตั้งแต่การออกเอกสารทางราชการ ที่จำเป็นต่อการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร การสร้างโควต้า ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งออกต้นทางในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยในการ track  จำนวนรถ คนประจำพาหนะ ระบบติดตามและเช็คสถานะการขนส่ง ที่อยู่ในระบบขนส่งของเรา รวมถึงการออกเอกสารประเภทใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าที่มาใช้บริการ

ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร มีอะไรบ้าง

 • ซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีฟังก์ชั่นครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น จัดการการข้ามแดน จัดการลูกค้า จัดการผู้ให้บริการ / โควตา จัดการผู้ให้บริการขนส่ง(ทั้งสองฝั่ง)จัดการรถ คนประจำรถ  ติดตามรถ สถานะรถ รวมไปถึงการจัดการรายรับรายจ่าย ใบแจ้งหนี้ และระบบรายงานต่าง ๆ
 • ฮาร์ดแวร์ ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบได้หลากหลายชนิดเช่น แท็บเล็ต แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

 

Module หลักของระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร

 • จัดการสมาชิกระบบ
 • จัดการการข้ามแดน / วันที่ออก – วันที่กลับ
 • จัดการลูกค้า  / สัญชาติ
 • จัดการผู้ให้บริการ / โควตา
 • จัดการผู้ให้บริการขนส่ง (ประเทศปลายทาง)
 • จัดการกลุ่มสินค้า
 • จัดการรถบรรทุก / ประเภทรถ / ทะเบียนรถ
 • จัดการคนประจำพาหนะ / หน้าที่คนประจำพาหนะ
 • จัดการติดตามรถและสถานะรถ
 • จัดการรายรับรายจ่าย
 • จัดการใบแจ้งหนี้
 • รายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  รายงานการส่งรถข้ามแดน,  รายงานรถที่ยังไม่กลับ, รายงานเงินสดและเงินค้างจ่าย

 

ระบบช่วยนำเข้า – ส่งออกสินค้าทางการเกษตร ทำงานอย่างไร

 • จัดการสมาชิกระบบ เป็นการบริหารจัดการสมาชิกแบบลงทะเบียน ดูแลรักษาสมาชิก และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของระบบด้วย
 • จัดการการข้ามแดน เป็นระบบจะจัดการเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก /ทะเบียนรถ /ผู้ให้บริการขนส่ง / วันที่ออก / วันที่กลับ รวมไปถึงใบแจ้งหนี้ของการข้ามแดนในแต่ละครั้ง
 • จัดการลูกค้า  / สัญชาติ เป็นระบบจะจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไมว่าจะเป็น ชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล / ที่อยู่ /เบอร์โทรศัพท์ / สัญชาติ
 • จัดการผู้ให้บริการ / โควตา เป็นระบบจะจัดการข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งต่าง ๆ ฝั่งเรา รวมไปถึงการจัดโควตาของผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมด ก่อนปล่อยข้ามแดน
 • จัดการผู้ให้บริการขนส่ง (ประเทศปลายทาง) เป็นระบบจัดการข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งต่าง ๆ ฝั่งประเทศปลายทาง
 • จัดการรถบรรทุก / ประเภทรถ / ทะเบียนรถ เป็นระบบจัดการข้อมูลรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็น  ทะเบียนรถ / ชื่อพาหนะ / ประเภทพาหนะ / เลขเครื่องยนต์ / เลขตัวรถ
 • จัดการคนประจำพาหนะ / หน้าที่คนประจำพาหนะ เป็นระบบจัดการข้อมูลคนประจำพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น  เลขที่ใบสำคัญประจำตัว/ เลขที่หนังสือเดินทาง/ ชื่อ / อายุ / สัญชาติ
 • จัดการติดตามรถและสถานะรถ เป็นระบบจัดการข้อมูลติดตามรถและสถานะรถ ไม่ว่าจะเป็น ทะเบียนรถ/ คนขับ/ สินค้า /ลูกค้า/ ผู้ให้บริการฝั่งไทย/ ผู้ให้บริการฝั่งปรเทศปลายทาง/ ติดตามรถ/ สถานะรถ
 • จัดการรายรับรายจ่าย  เป็นการจัดการและควบคุมการเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น รายรับรายจ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยง หลักฐานทางการเงิน
 • จัดการใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ใช้ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงยอดเงินที่ต้องชำระตามรายการสินค้า หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ
 • รายงาน

agricultural-transportation-service-system

 

 

ระบบนำเข้าส่งออก เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ช่วยงานธุรกิจออนไลน์ เช่น การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จใบกำกับภาษี และ อื่นๆ อีกมากมาย โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bizsoft.live

หากคุณสนใจบริการดังกล่าว โทรปรึกษาเราวันนี้เรามีข้อเสนอและทางเลือกที่ดีที่สุด

สำหรับท่านเสมอ เพียงโทรมาปรึกษาเราที่ 045-959-612 หรืออีเมล์ [email protected]