Backup data and DR-Site

Online backup allows users to store data online in a secure location. On-site, remote-site or cloud are examples. It will be used to recover computer files, guest files or the whole system depedning on the technique you use for backing up.

 

Why online backup is so important ?

1. No matter what happends, you will always have a backup and if you use 3-2-1-0 approach, even if the first tier backup corrupted, you still have two more copies of data available to recovered.

2. By backing up data in a remote location more a lot of sense. When natural disaster such as fire, earthquake or flood occur, you will have data available in the remote location.

3. Online data is available for you to restore anytime anywhere.

Avesta provides complete solutions for backup and DR-Site using world class software and hardware from Veeam, Nakivo, HP, DELL and QNAP. Either you would

like to buy and implement backup solution on-site or using our infrastructure as your backup repository, you will get them all at affordation price.

 

For DR-Site, we also provide working space in the case or your head office unable to access physically. With spaces that can accommodate upto 200 staff and network upto 10Gbps to the data center that your backup resides, you can be assured that you will get both data and location to work for.

 

VPN access is another option, in the case you would like to access to your data remotely.

 

ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลก และ ความไม่คงทนของของผลิตฮาร์ดแวร์ไม่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องการสำรองข้อมูลมากขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่องการสำรองข้อมูล แน่นอนว่า การทำการสำรองข้อมูลที่เรียกว่าออนไลน์แบ็คอัพนั้น ย่อมเป็นทางเลือกแรก เพราะมันเป็นวิธีการที่สามารถทำการสำรองข้อมูลได้เมื่อระบบหลัก (production) ทำงานอยู่ และ ข้อมูลที่ถูกทำการสำรองนั้น สามารถจะถูกเก็บในหลายๆ ที่เช่น อยู่ในที่เดียวกับระบบหลัก หรือว่า remote-site หรือแม้กระทั่งบน Cloud

 

นอกจากนั้นการเรียกคืนข้อมูลหรือการ restore นั้นก็ยังยืดหยุ่นกว่า เช่นการ restore แบบทั้งระบบ หรือเลือกเฉพาะไฟล์ได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานไปแล้วสำหรับซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล

 

ทำไมการสำรองข้อมูลถึงได้สำคัญ ?

1. ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมั่นใจว่าคุณจะมีข้อมูลสำคัญเก็บไว้ โดยเทคนิคที่เป็นที่นิยมก็คือ การสำรองโดยใช้กฏที่เรียกว่า 3-2-1-0 (3 สำเนาของข้อมูล 2 สื่อเช่นเทปหรือดิสก์ หรือ อย่างอื่น 1 รีโมตไซต์หรือนอกสถานที่ 0 ความผิดพลาด)

2. การสำรองข้อมูลในที่ห่างไกลกันเช่นรีโมตไซต์นั้น เป็นทางเลือกที่ดีมากในปัจจุบัน เพราะการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บางครั้งกินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า แผ่นดินไหว หรือ น้ำท่วม การเก็บข้อมูลในพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้เรายังคงมีข้อมูลสำคัญเก็บไว้ และ ปัจจุบันเทคโนโลยีก็อนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลนั้นในหลายๆ วิธีด้วยกัน เช่น VPN หรือ เทคนิคอื่นๆ

3. การทำการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์นั้น จะช่วยให้เรา restore ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าสำเนาของข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ใดๆ ก็ตาม

 

บริการของเรา

AVESTA นั้นให้บริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์การขายและติดตั้ง ระบบสำรองข้อมูล ทั้งแบบ physical และ virtualization มานับ 10 ปี นอกจากนั้นเรายังมี Veeam Certified Engineer (VMCE) ของเราเอง เราจึงมีโซลูชั่นหลากหลายในการสำรองข้อมูลในราคาที่เป็นธรรม บริการทั้งหมดจาก Data Center ของเราเองซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

1. การทำการสำรองข้อมูลผ่าน WAN ด้วยซอฟต์แวร์ ชั้นนำเช่น Veeam หรือ Nakivo โดยเราทำหน้าที่เป็น remote repositories ให้กับท่านได้เลย วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกสำหรับท่านที่ใช้ Veeam และ Nakivo ที่บริษัทท่านอยู่แล้วเพียงแค่ เพิ่ม remote depositories เท่านั้น

2. Working space หรือพื้นที่ทำงานส่วนตัวของท่านเมื่อ Office ของท่านประสบภัยธรรมชาติ โดยอาคารของเรามีพื้นที่ทำงานถึง 3,000 ตารางเมตร และ ทุกห้องมีระบบ LAN ความเร็วสูงด้วย uplink ถึง 10Mbps ท่านสามารถจองพื้นที่ทำงานได้และเข้าทำงานเมื่อระบบของท่านมีปัญหา

3. การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกสำรองไว้ ทำง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีเช่น VPN หรือ Port Forwarding หรือแม้กระทั่ง Direct Connection ข้อมูลทุกอย่างผ่านระบบรักษาความปลอดภัย Fortigate Firewall

4. เรายังมีบริการสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง หรือ ให้คำปรึกษาแบบ on-premise ด้วย หากท่านต้องการทำระบบแบ็คอัพของท่านเอง เราก็มีซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีหลายๆ แบบที่ช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะเพื่อเป็นการตอบสนองด้าน IT Audit หรือเหตุผลใดๆ