การใช้งานโปรแกรม VMware vCenter converter Standalone P2V (Physical-to-Virtual) Step by Step

Published on April 7, 2020
การใช้งานโปรแกรม VMware vCenter converter Standalone P2V (Physical-to-Virtual) Step by Step

การใช้งานโปรแกรม VMware vCenter converter Standalone P2V (Physical-to-Virtual)

 

VMware vCenter Converter Standalone หรือ Converter เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการแปลงเครื่องปกติ (Physical Machine) มาเป็น  (Virtual Machine) หรือที่เรามักเรียกขั้นตอนนี้กันว่า P2V (Physical-to-Virtual)

1. หน้าตาโปรแกรม VMware vCenter converter Standalone

 

1. หน้าตาโปรแกรม VMware vCenter converter Standalone

 

2. คลิกเลือก Convert Machine

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

3. เลือก Source type ในที่นี้จะเลือกเป็น VMware Infrastructure virtual machine(เลือกเครื่อง server (VMware ESXi5.5) ที่เราต้องการ convert ) แล้วใส่ชือ Server ,Username, Password จากนั้น คลิกที่    ปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

4. จะปรากฏหน้าต่าง Converter Security Warning จากนั้นคลิกปุ่ม Ignore

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

5. หน้าต่าง Source Machine  เลือก VM name ที่ต้องการ Convert

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

6. หน้าต่าง Destination System จะทำการ Convert ( แบบจาก server to local )

  • ช่อง Select destination type เลือก VMware Workstation or other VMware virtual machine
  • ช่อง Name ใส่ข้อมูลชื่อ
  • ช่อง select a location for the virtual machine โดยคลิกปุ่ม Browse

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

7. จะปรากฏหน้าต่าง Browse for folder แล้วเลือกที่เก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

8. จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

9. หน้าต่าง Options  ปรับแต่งค่า จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

10. หน้าต่าง Summary  จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

11. หน้าต่างระบบกำลังทำงาน

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

12. ระบบทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

13.  จะทดสอบระบบที่เราได้ Convert VMware Server to local  โดยใช้ VMware Workstation แล้วคลิกที่ปุ่ม Open a  virtual machine

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

14. ปรากฏหน้าต่างให้เรา เลือก Virtual Machine ที่เรา Convert   จากนั้นคลิกปุ่ม Open

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

15. ทำการปรับแต่งค่าต่างๆ  เลือก Edit virtual machine settings

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

16. ทำการตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะสม จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

17.  ทำการทดสอบ โดยเลือกที่  Power on this virtual machine

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

18. จะปรากฏหน้าต่างระบบปฏิบัติการ จากการ Convert

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

19. หน้าต่าง Source  System จะทำการ  Convert ( แบบจาก server to server ) เลือก Source type ในที่นี้จะเลือกเป็น VMware Infrastructure virtual machine (เลือกเครื่อง server (VMware ESXi ) ที่เราต้องการ convert แล้วใส่ชือ Server ,Username, Password จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

20. จะปรากฏหน้าต่าง Converter Security Warning จากนั้นคลิกปุ่ม Ignore

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

21. หน้าต่าง Source Machine  เลือก VM name ที่ต้องการ Convert

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

22. หน้าต่าง Destination System จะทำการ Convert ( แบบจาก server to server)

  • ช่อง Select destination type เลือก VMware Infrastructure virtual machine
  • ช่อง Server ใส่ข้อมูล IP address
  • ช่อง User name ใส่ข้อมูล User name
  • ช่อง Password  ใส่ข้อมูล Password

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

23. จะปรากฏหน้าต่าง Converter Security Warning จากนั้นคลิกปุ่ม Ignore

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

24. หน้าต่าง Destination virtual Machine  เลือก VM name ที่ต้องการ Convert จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

25. หน้าต่าง Destination Location  จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

26. หน้าต่าง Options ทำการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

27.  หน้าต่าง  summary จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

28. ระบบกำลังทำงาน

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

29. ระบบทำงานเสร็จสิ้น

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

30. ทดสอบระบบที่เราได้ Convert VMware Server to VMware Server  โดยใช้ VMware vSphere Client 5.5 (โดย Remote ไปที่เครื่อง server (VMware ESXi 5.5)

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

31. โปรแกรม VMware vSphere Client 5.5  เมื่อเรา Remote ไปบน VMware ESXi 5.5

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

32. ทำการตั้งค่าระบบ เลือก Edit virtual machine settings

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

33. ทำการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

34.  ทดสอบเปิดระบบ VMware vSphere Client 5.5 โดยเลือก Power on the virtual machine  จากนั้นคลิกที่ Icon

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

35. จะปรากฏหน้าต่างของระบบปฏิบัติการ

 

VMwarevCenterConverterStandalone

 

หากท่านสนใจบริการดังกล่าว โทรปรึกษาเราวันนี้ เรามีข้อเสนอและทางเลือกที่ดีที่สุด

สําหรับท่านเสมอ เพียงโทรมาปรึกษาเราที่ 045-959-612 หรืออีเมล์ sales@avesta.co.th

 

 

ทำความรู้จักกับ Vembu BDR น้องใหม่ด้าน Backup and Disaster Recovery กันดีกว่า

Vembu BDR น้องใหม่ด้าน Backup and Disaster Recovery   Vembu BDR...

Read more »

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04   บทความนี้แสดงวิธีการติดตั้ง Microsoft...

Read more »

วิธีการ Deploy VM จาก OVF บน ESXi

วิธีการ Deploy VM จาก OVF บน ESXi   VMware ESXi คือ Software...

Read more »

ขั้นตอนการสำรองและกู้คืนข้อมูล Office 365 จาก Veeam Backup for Office 365

Backup & Restore Office 365 data from Veeam Backup for...

Read more »

การตั้งค่า Vinchin Backup & Recovery

Vinchin Backup & Recovery v6 Vinchin ผู้ให้บริการโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลระดับ Enterprises สำหรับองค์กร พร้อมชุดซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล...

Read more »

การติดตั้ง Vinchin Backup & Recovery v6 on VMware vSphere

Vinchin Backup & Recovery v6 Vinchin ผู้ให้บริการโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลระดับ Enterprises สำหรับองค์กร พร้อมชุดซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล...

Read more »