Medical Scheduling Software

Published on February 21, 2018
Medical Scheduling Software

Medical Scheduling Software  ซอฟต์แวร์จัดการ การนัดหมายคนไข้ สําหรับคลีนิค

 

          การเติบโตขึ้นของของธุรกิจการรักษาและบําบัด เช่น คลีนิคส่วนตัว สถาบันบำบัด และ สถานเสริมความงาม นั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่ส่วนใหญ่แล้วยังขาดซอฟต์แวร์และระบบการจัดการคนไข้ที่ดี เมื่อมีจํานวนของผู้เข้ารับการรักษาและบําบัดมากขึ้น ประสิทธิภาพในการดําเนินการจะลดลง ตามลําดับ ในขณะที่ความผิดผลาดของการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานก็จะตามมาเช่นกัน

 

          ความต้องการในเรื่องการภาพลักษณ์ในการบริการที่ทันสมัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่เป็นตัวขับเคลื่อน ในการนําระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการบริหารการนัดหมายและ การบริการคนไข้ทั้งนี้เผื่อที่จะนําความสะดวกสบายมาสู่คนไข้เช่น การพกบัตรอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไป หากนําระบบ Fingerprint มาบันทักประวัติและ ตรวจสอบการนัดหมายหรือ การใช้งานระบบบาร์โค๊ตซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า นอกจากนั้น การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานนั้น จะทําให้การเตือนการนัดหมายนั้น ทําผ่านระบบ SMS ได้เพื่อให้คนไข้ไม่พลาดการนัดหมายที่จะเดินทางมาพบแพทย์หรือผู้บําบัด

 

Software ในการบริหารการนัดหมายคนไข้

 

 

การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการนั้น จะเป็นการแก้ปัญหา

          – การนัดหมายคนไข้

          – การนัดหมายห้อง

          – การนัดการผ่าตัด

          – การจัดบุคคลากรด้านการแพทย์

 

ซึ่งตัวซอฟต์แวร์เองนั้นจะมีคุณสมบัติหลักๆ ดังต่อไปนี้

          – จัดการนัดหมายตามวัน สัปดาห์ โดยดูตารางนัดหมายได้หลายๆ รูปแบบ เช่น ดูจากหมอ คนไข้

          – มีระบบควบคุมการใช้ห้อง

          – ระบบการควบคุมคนไข้แบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าหรือ walk‐in

          – ระบบการออกใบเสร็จ

          – การจัดการเจ้าหน้าที่บริการ

นอกจากระบบพื้นฐานดังกล่าวแล้ว โปรแกรม Medical Scheduling ยังมีโมดูลเสริมที่มีความก้าวหน้าดังต่อไปนี้

          – ส่ง SMS หรืออีเมล์แจ้งเตือนคนไข้เมื่อถึงเวลานัด

          – ระบบตรวจสอบการนัดหมายและรายการย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ต

          – การใช้งานfingerprintและ barcode ทั้ง 1D และ 2D

 

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม ( ลูกค้าไม่ประจำ walk‐in )

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอลูกค้า Walk‐in

 

รูปที่ 2 แสดงประวัติการใช้บริการตามวัน เมื่อคลิกแต่ละครั้งจะปรากฏประวัติอย่างละเอียด

 

รูปที่ 3 แสดงการค้นหาการนัดหมายของคนไข้แต่ละคน

 

รูปที่ 4 แสดงการค้นหาตามช่วงเวลา

 

รูปที่ 5 ดูรายละเอียดการนัดหมายเลือกดูตามแพทย์ผู้ให้การรักษา

วิธีการติตตั้ง Kali Linux บน VMware vsphere

Kali Linux เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่พัฒนาขึ้นโดย Offensive Security โดยเฉพาะสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการทดสอบทางไซเบอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ...

Read more »

วิธีการติตตั้ง Burp Suite Enterprise เครื่องมือด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

Burp Suite Enterprise เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Security Testing) ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท PortSwigger...

Read more »

วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows กัน WireGuard เป็นโปรโตคอล VPN...

Read more »

การจัดการปัญหาอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นบนระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยการแบ่ง VLAN

ความท้าทายของการจัดการกับปัญหา การเพิ่มขึ้นของเครื่องลูกข่ายใน Office และ จำนวนอุปกรณ์ไร้สายเช่น Smartphone ภายในบริษัท หรือ สถานประกอบการขนาดเล็กหรือกลาง  ...

Read more »

การติดตั้ง Unifi Controller Network Server บน Ubuntu แบบละเอียด

Unifi Controller เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย โดยบริษัท Ubiquiti Networks ซึ่งได้รวมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น...

Read more »

แกะกล่อง กล้องวงจรปิด WATASHI WIOT1030F Wi-Fi Full color ภาพเป็นสีได้ทั้งวัน 3 ล้านพิกเซล

WATASHI เป็นผู้นำด้านด้านเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยและสากล มากว่า 20 ปี สามารถพัตนาระบบให้สามารถแจ้งเตือนลูกค้าได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์น่าสงสัย ให้การดูแลความปลอดภัยในบ้าน ออฟฟิศและร้านค้า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วาตาชิได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO...

Read more »