ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

Published on September 10, 2021
ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

 

บทความนี้แสดงวิธีการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2019 ใน Ubuntu 20.04 ติดตั้ง MSSQL tools  ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ SQL queries  เป็นต้น โดย Microsoft MS SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มันเก็บข้อมูลในตาราง คอลัมน์ และแถว ใช้กันอย่างแพร่หลายที่นำมาปรับใช้ในองค์กร ซึ่ง MSSQL เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ปรับขนาดได้ซึ่งใช้สำหรับธุรกิจที่สำคัญต่อภารกิจและข้อมูลโซลูชัน

ติดตั้ง SQL Server บน Ubuntu

Update Ubuntu

sudo apt update
sudo apt upgrade -y


ติดตั้ง GPG Public key

sudo wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -


ลงทะเบียนที่เก็บ Microsoft SQL Server Ubuntu สำหรับ SQL Server 2019

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)"


หมายเหตุ เวอร์ชั่นของ ubuntu จะเปลี่ยนไปตามเวรอ์ชั่นของคุณ เช่น ubuntu/18.04 หรือ ubuntu/20.04

ติดตั้ง SQL Server

sudo apt update
sudo apt install -y mssql-server

ตั้งค่า SQL server และ ตั้ง  password สำหรับ SA

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup


เช็ค SQL service

systemctl status mssql-server --no-pager

เช็ค port สำหรับ MSSQL server

sudo apt install net-tools
sudo netstat -tnlp | grep sqlservr

เปิด firewall port 1433 เพื่อเชื่อมต่อจากระยะไกล

sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 1433

ปิด firewall

sudo ufw disable
sudo ufw status

วิธีการติตตั้ง Kali Linux บน VMware vsphere

Kali Linux เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่พัฒนาขึ้นโดย Offensive Security โดยเฉพาะสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการทดสอบทางไซเบอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ...

Read more »

วิธีการติตตั้ง Burp Suite Enterprise เครื่องมือด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

Burp Suite Enterprise เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Security Testing) ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท PortSwigger...

Read more »

วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows กัน WireGuard เป็นโปรโตคอล VPN...

Read more »

การจัดการปัญหาอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นบนระบบเน็ตเวิร์ค ด้วยการแบ่ง VLAN

ความท้าทายของการจัดการกับปัญหา การเพิ่มขึ้นของเครื่องลูกข่ายใน Office และ จำนวนอุปกรณ์ไร้สายเช่น Smartphone ภายในบริษัท หรือ สถานประกอบการขนาดเล็กหรือกลาง  ...

Read more »

การติดตั้ง Unifi Controller Network Server บน Ubuntu แบบละเอียด

Unifi Controller เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย โดยบริษัท Ubiquiti Networks ซึ่งได้รวมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น...

Read more »

แกะกล่อง กล้องวงจรปิด WATASHI WIOT1030F Wi-Fi Full color ภาพเป็นสีได้ทั้งวัน 3 ล้านพิกเซล

WATASHI เป็นผู้นำด้านด้านเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยและสากล มากว่า 20 ปี สามารถพัตนาระบบให้สามารถแจ้งเตือนลูกค้าได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์น่าสงสัย ให้การดูแลความปลอดภัยในบ้าน ออฟฟิศและร้านค้า มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วาตาชิได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO...

Read more »