วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router

Published on March 27, 2024
วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router

VLAN ย่อมาจาก Virtual Local Area Network หรือเครือข่ายแบบเสมือนของพื้นที่เชื่อมต่อท้องถิ่น เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแยกเครือข่ายโดยทำให้เครือข่ายภายในองค์กรหรือองค์กรภายนอกแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนั้นไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ซึ่งเพื่อประโยชน์จากการแยกเครือข่ายเป็นชั้น

 

Trunk หมายถึงเส้นทางการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลจากหลาย VLAN ไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ โดยอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าเป็น trunk จะส่งข้อมูลของแต่ละ VLAN โดยใช้การแท็ก (tagging) ซึ่งจะระบุให้รับรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นของ VLAN ใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการใช้งาน VLAN trunk นั้น จะมีการกำหนดพอร์ตที่เป็น trunk ในทั้งสองด้านของเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถเห็นได้ในทั้งอุปกรณ์เครือข่าย L2 Switch และ Router หรือ Layer 3 Switch เช่น MikroTik Router

 

การทำ VLAN trunking จาก L2 Switch ไปยัง MikroTik Router มักจะใช้การตั้งค่าที่ชื่อว่า 802.1Q VLAN tagging ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการทำ VLAN trunking ในระดับเลเยอร์ 2 (Data Link Layer) ของ OSI Model  ไปดูกัน

 

วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router

อุปกรณ์ในการทำดังนี้ 

 • Switch tp-link TL-SG3210
 • MikroTik cloud router switch crs309-1g-8s+in

วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router

 

 1. ตั้งค่า Switch รุ่น tp-link TL-SG3210

ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าพอร์ตที่ต้องการให้เป็น trunk หรือไม่ โดยแนะนำให้ใช้พอร์ตที่มีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานแบบ trunk และสามารถกำหนดการทำงานแบบ trunk ได้ โดยเราจะใช้ Switch รุ่น tp-link TL-SG3210

สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์มีดังนี้
Trunk port = port 8
Port default = port 1
Port 3 = Vlan 53 Tagged port 8
Port 4 = Vlan 54 Tagged port 8
Port 5 = Vlan 55 Tagged port 8

 

switch tp-link TL-SG3210

เข้าสู่ระบบ

switch tp-link TL-SG32102

หน้าแดชบอร์ด

1.1 สร้าง VLAN และ กำหนด Trunk Port, Untagged Port , Tagged  Port 

 • เลือกเมนู L2 FEATURES
 • เลือก VLAN
 • เลือก 1Q VLAN จากนั้นคลิกปุ่ม ADD เพิ่ม VLAN ID และ VLAN Name แล้วเลือก Untagged Port และ Tagged  Port  จากนั้นคลิกปุ่ม  Create

โดยกำหนดดังนี้

 • Untagged Port คือ การกำหนดให้ VLAN ID ไปใช้งานเป็นลักษณะ Access เมื่อมีไว้ทำอะไรเชื่อมต่อไปยังเครื่องปลายทาง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ workstation นั้น ๆ จะได้รับ IP address ได้ทันที ** ตัวอย่าง เลือก Untagged Port = PORT 3
 • Tagged Port คือ การกำหนด ให้ VLAN ID ไปใช้งานเป็นลักษณะ Trunk Port เมื่อมีไว้ทำอะไรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ ระบบVlan ใช้งาน เช่น Switch (Tagged Port จะไม่แจก ip หากไม่ถูกใช้งานผ่าน vlan id) ** ตัวอย่าง เลือก Tagged Port = PORT 8 (Trunk Port = Port 8)

 

tp-linkvlan config

 

กำหนด VLAN

 

tp-linkvlan config

กำหนด Trunk Port, Untagged Port , Tagged  Port

 

1.2 ตั้งค่าพอร์ต (Port Config)

 • เลือก Port แล้ว พิมพ์ Vlan ID ที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม   Apply จากนั้นกด SAVE เท่านี้ก็เสร็จสิ้นสำหรับการทำ vlan trunk จาก L2 Switch

 

tp-link Port Config

 

เท่านี้การตั้งค่า Switch รุ่น tp-link TL-SG3210 การสร้าง VLAN การกำหนด Trunk Port, Untagged Port , Tagged  Port เสร็จเรียบร้อย

 

2. ต่อไปจะไปทำการตั้งค่า MikroTik Router

เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ตที่มีการตั้งค่าเป็น trunk บน L2 Switch เราจะใช้  MikroTik cloud router switch crs309-1g-8s+in

2.1 เข้าใช้งานผ่าน winbox 

MikroTik-login

เข้าสู่ระบบ

 

2.2 ทำการสร้าง Bridge

 • เลือกเมนู Bridge
 • คลิกปุ่ม  +
 • หน้าต่าง Bridge จากนั้นคลิกปุ่ม OK  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกใช้งาน

MikroTik-interface

สร้าง Bridge

 

2.3 สร้าง VLAN Interface

 • เลือกเมนู Interface
 • เลือกแท็ป VLAN
 • คลิกปุ่ม  +
 • VLAN NAME = ระบุชื่อ VLAN
 • VLAN ID = กำหนดหมายเลข VLAN
 • เลือก Interface = Bridge  (ตามที่สร้าง Bridge ก่อนหน้า)
 • จากนั้น คลิกปุ่ม OK** หรือ ต้องการเพิ่ม VLAN ใหม่ ให้ทำการคลิกปุ่ม COPY ทำการขั้นตอนข้างบนได้เลย

MikroTik-interface

สร้าง VLAN Interface

 

2.4 กำหนด IP Address ให้กับ Interface

 • เลือกเมนู IP / Address

MikroTik-interface

เลือกเมนู IP Address

 

 • แสดงหน้าต่างให้คลิกปุ่ม  +
 • ตั้งค่า Address 10.50.1.1/24
 • กำหนดไปที่ Interface vlan54
 • คลิปปุ่ม OK

 

กำหนด IP Address

 

2.5  กำหนดค่า DHCP server ให้กับ VLAN

 • เลือกเมนู IP > DHCP Server > DHCP Setup
 • กำหนด DHCP Server Interface ที่ต้องการให้แจก IP Address

MikroTik DHCP server

 • คลิก Next

MikroTik DHCP server

 • คลิก Next

MikroTik DHCP server

 • จากนั้นคลิก Next

MikroTik DHCP server

 • ใส่ DNS Server จากนั้นคลิก Next

MikroTik DHCP server

 • เพิ่ม Lease จากนั้นคลิก Next

MikroTik DHCP server

 • จากนั้นคลิก Next

MikroTik DHCP server

 • คลิก OK

 

2.6 วิธี Rename address pool
– เลือก  address pool
– แก้ไข address pool   เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียกใช้งานใน  DHCP server

MikroTik rename address pool

2.7 วิธีกำหนดค่า NAT

 • ไปที่ Menu IP > Firewall > NAT
 • กดปุ่ม  +

MikroTik NAT

 • หน้าต่าง NAT เลือกแท็ป Action กำหนดเป็น Masquerade เพื่อให้  LAN ของ Network ออกสู่ WAN ภายนอกได้ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

MikroTik NAT Action

 

2.8 วิธีเพิ่ม Interface Port ของอุปกรณ์

 • Menu Bridge > Ports >
 • กด Add +
 • สำหรับ Interface  Sfp-sfpplus1 ตาม Scenario จะกำหนดเป็น Access Port VLAN1
 • Interface: กำหนดเป็น Sfp-sfpplus1Bridge: กำหนดเป็น bridge

Bridge TRunk port

 

 • ไปที่หัวข้อ VLAN กำหนด PVID ให้เป็น 1

*** เพราะเราไม่ได้ใช้งาน VLAN ผ่านตัว Mikrotik ผ่านไปยังอุปกรณ์อื่นยกเว้นการทำ vlan trunk เพื่อเชื่อมไปยัง Switch tp-link TL-SG3210 เพื่อจ่าย IP Address ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆได้ถูก VLAN ที่เรากำหนดไว้

Bridge TRunk port

 

2.9 เปิด Filtering VLAN Bridge เพื่อให้ VLAN ที่เรากำหนดทำงาน

 • เข้าไปที่ Menu Bridge
 • เลือกแท็ป bridge ที่เราสร้างไว้
 • เลือก VLAN Filtering
 • จากนั้นคลิกปุ่ม OK

Bridge TRunk port

 

2.10 กำหนคค่า Trunk Port เพื่อกำหนด VLANs

 • เข้าไปที่ Menu Bridge
 • Bridge
 • เลือกแท็ป VLANs

โดยทำการเลือก Untagged Port และ Tagged  Port   นั้นๆ ตามที่กำหนด

ตัวอย่าง VLAN 50

 •  Bridge เลือก Bridge
 • VLAN ID ใส่ 1
 • Tagged เลือก Tagged Port ที่ต้องการ
 • Untagged Port ไม่เลือก

 หมายเหตุ

–           Untagged Port คือ การกำหนดให้ VLAN ID ไปใช้งานเป็นลักษณะ Access เมื่อมีไว้ทำอะไรเชื่อมต่อไปยังเครื่องปลายทาง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ workstation นั้น ๆ จะได้รับ IP address ได้ทันที

–           Tagged Port คือ การกำหนด ให้ VLAN ID ไปใช้งานเป็นลักษณะ Trunk Port เมื่อมีไว้ทำอะไรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ ระบบVlan ใช้งาน เช่น Switch (Tagged Port จะไม่แจก ip หากไม่ถูกใช้งานผ่าน vlan id)

 

Bridge TRunk port

 • เลือก VLAN

Bridge TRunk port

 

2.11  ทดสอบ ping gateway ว่าเจอไหม

MIKCROTIK-test

2.12 ทดสอบ ping ว่าออกเน็ตได้ไหม

MIKCROTIK-test

2.13 ทดสอบว่าได้ VLAN ตามที่ต้องการหรือไม่ เพียงนำสายแลน ไปต่อกับ Switch tp-link TL-SG3210 แล้วไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราจะได้ IP Address ตาม Port ที่เรากำหนด VLAN ไว้

MIKCROTIK-test

 

วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

AVESTA  ให้บริการทั้งงานขายระบบ System , Networks  ติดตั้ง อัพเกรด Configure และอื่น ๆ หากท่านมีคำถามสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของเราได้ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี

วิธีการทำ vlan trunk จาก L2 Switch ไปยัง Mikrotik Router

VLAN ย่อมาจาก Virtual Local Area Network หรือเครือข่ายแบบเสมือนของพื้นที่เชื่อมต่อท้องถิ่น เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแยกเครือข่ายโดยทำให้เครือข่ายภายในองค์กรหรือองค์กรภายนอกแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนั้นไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง...

Read more »

ทำไม Proxmox Virtual Environment (PVE) ถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hypervisor

Proxmox Virtual Environment (PVE) เป็น Hypervisor และ Platform ในการจัดการ Virtual...

Read more »

วิธีการตั้งค่า VLAN บนอุปกรณ์ TP-Link Smart Switch TP-SG105PE รุ่นจิ๋วมากด้วยความสามารถ ในราคาสบายกระเป๋า

TP-Link TL-SG105PE เป็น Switch  ที่มีความเร็ว 5 Port ที่รองรับ Gigabit Ethernet...

Read more »

วิธีการติตตั้ง Kali Linux บน VMware vsphere

Kali Linux เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่พัฒนาขึ้นโดย Offensive Security โดยเฉพาะสำหรับการทดสอบความปลอดภัยและการทดสอบทางไซเบอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ...

Read more »

วิธีการติตตั้ง Burp Suite Enterprise เครื่องมือด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

Burp Suite Enterprise เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Security Testing) ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท PortSwigger...

Read more »

วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการติดตั้ง WireGuard VPN Client for Windows กัน WireGuard เป็นโปรโตคอล VPN...

Read more »