Cohesity Data Protection

Cohesity คือหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโซลูชันสำรองข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการข้อมูลแบบรวมรูปแบบ (Data Management Platform) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสำรองข้อมูลและการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัท Cohesity มุ่งเน้นที่จะรวบรวมและทำให้การจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แนวความคิดของ Hyperconverged Secondary Storage.

Cohesity Backup Solutions นั้นมุ่งเน้นในการรวมการจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มแบบเป็นชั้น (platform-based approach) ที่ช่วยลดความซับซ้อนและความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูลขององค์กร และช่วยให้การสำรองข้อมูลเป็นเรื่องที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เน้นไปที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลหลัก (secondary data) เช่น ข้อมูลสำรองฐานข้อมูล เป็นต้น

โดยสิ่งที่ Cohesity Backup Solutions มีความสามารถที่สำคัญได้แก่:

  1. แพลตฟอร์มที่รวมรวมการจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูล: Cohesity มีแพลตฟอร์มที่รวมคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูลในที่เดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมกัน โดยเราจะเรียกมันว่า Single Pan of Glass
  2. การลดความซับซ้อนและความซ้ำซ้อน: Cohesity ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลโดยรวมและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้กระบวนการสำรองข้อมูลและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
  3. การจัดการและควบคุมอย่างเสถียร: Cohesity มีส่วนควบคุม (control plane) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการและควบคุมกระบวนการสำรองข้อมูลและการจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการจัดการผ่านหน้าจอเว็บเพื่อความสะดวกและความทันสมัย.
  4. การสนับสนุนแบ็คอัพหลายแพลตฟอร์ม: โดยปกติ Cohesity สามารถสำรองข้อมูลและจัดการข้อมูลจากแพลตฟอร์มหลาย ๆ แห่ง เช่น ระบบสำรองข้อมูลแบบแม่-ลูก (Backup-to-Disk), คลาวด์ (Cloud), และอื่น ๆ.
  5. ความยืดหยุ่นในการปรับใช้: Cohesity ช่วยให้องค์กรสามารถปรับการใช้งานและการขยายขนาดตามความต้องการของพวกเขาได้ตามความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ.

นอกจากนั้น Cohesity ยังมีจุดเด่นในเรื่องการทำ Continuous Data Protection (CDP) เรียกว่าความเสียหายของข้อมูลนั้นเกือบจะเท่ากับ 0 เลยทีเดียวกรณีที่มี hardware failure หรือ OS Failure ทั้งนี้เพราะว่า Cohesity นั้นใช้ฟีเจอร์หนึ่งใน VMware ที่เรียกว่า vSphere API for I/O Filtering (VAIO) โดยทำการดักจับความเปลี่ยนแปลงใน VM ที่เราตั้งไว้เพื่อสำรองข้อมูล และ ค่อยๆ ทำการถ่ายความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเก็บไว้เรื่อยๆ ทำให้หลีกเลี่ยงการทำ snapshot ซึ่งค่า RPO นั้นจะสูงกว่า

โดยสรุป Cohesity Backup Solutions เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นในการจัดการและสำรองข้อมูลในลักษณะของ “Hyperconverged Secondary Storage” ที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดังกล่าวขององค์กรในมุมมองที่รวมรวมและองค์รวมการจัดการข้อมูลและการสำรองข้อมูลเป็นหนึ่ง.

Cohesity Backup Solution

ระบบที่ Cohesity สนับสนุน

ติดต่อเราวันนี้ 045-959-612 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป หรือเมล์ [email protected] หรือ LINE ID : @avesta.co.th