โมดูลการขายและการตลาด (Sales and Marketing Module)

โมดูลการขายและการตลาด (Sales and Marketing Module)

โมดูลการขาย (Sales) เป็นระบบออกใบเสนอราคา ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Module) ในการใช้ใบเสนอราคาระบบได้พัฒนาเพื่อสะดวกในการแก้ไข เพิ่มสินค้า เปลี่ยนราคา และนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปทำเป็นเอกสาร การสั่งซื้อได้ทันที เมื่อผ่านการอนุมัติ

 • รายการสินค้า
 • ราคาสินค้า
 • ส่วนลดเงินสด, คิดเปอร์เซ็น
 • ที่อยู่ในการติดต่อ
 • จัดการเอกสาร และรูปแบบเอกสาร
 • ภาษาที่แสดงในเอกสาร
 • สกุลเงินที่ใช้ในเอกสาร
 • วันหมดอายุของเอกสาร
 • สถานะเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด
 • นำรายการใบเสนอขายไปเป็นเอกสารสั่งซื้อ

 

Sales and Marketing Module

 

 

โมดูลการตลาด (Marketing) เป็นระบบการตลาด ที่สามารถออกเอกสาร Sale Order สามารถดูข้อมูลก่อน การแก้ไขที่เป็นรายการล่าสุด

 • ทำรายการขายเพื่อออกเอกสาร Sale Order
 • รับข้อมูลขายจาก Module B2B ได้
 • โปรโมชั่นที่ใช้งานตาม Packing หรือ ท้ายบิล
 • แสดงรายการสั่งซื้อตามลูกค้า
 • Upload File ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้
 • Report ยอดขายจากการทำรายการ สามารถแยก Order ตามสินค้า, ลูกค้า,กลุ่มประเทศ,ภูมิภาค,จังหวัด

 

Sales and Marketing Module

 

Pricing Model

1. Perpetual : ซึ่งเป็นการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด โดยมี option ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี 1 ปี หรือ ซื้อค่าบำรุงรักษารายปี โดยมีค่าบำรุงรักษารายปีที่ 18% ของราคาขาย สำหรับ การซื้อขาดนั้นมีรูปแบบ ย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.1 ERP Plug-In ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ A+ERP ได้อย่างไร้รอยต่อ
1.2 Standalone ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อิสระทำงานด้วยตัวเอง
2. Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการเช่าซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง และ จ่ายเท่าที่ใช้เป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดของ สัญญาการเช่าได้

 

ท่านสามารถทดสอบการใช้งานโปรแกรมได้ที่ https://bizsoft.live