Payroll Software Features

Payroll Software Features

Payroll หรือ ซอฟต์แวร์ควบคุมการจ่ายเงินเดือนพนักงานนั้น ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่
SME จนถึงระดับ Enterprise เพราะเราเข้าใจว่าระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นระบบที่ต้องการทั้งความถูกต้องและความเป็นส่วนตัว
ในขณะที่ความง่ายในการใช้งานก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวซอฟต์แวร์เองนั้น สนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์มือถือได้ทันทีโดย ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม

1. Holiday Calendar / Employee Calendar ระบบการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานเช่น ระบบวันหยุดของบริษัทชนิดของการจ่ายเงิน

2. การจัดการเรื่อง ภาษี ในการจ่ายเงิน ของพนักงาน และ ระบบคำนวนภาษีรายปี

3. Time Attendance Integration ระบบการเชื่อมต่อกับการนำข้อมูลเข้าจากฮาร์ดแวร์ภายนอกในการบันทึกเวลาทำงาน เช่น fingerprint reader, face recognition hardware หรือ text file, csv

4. Employee Self-Service Portal ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลการจ่ายเงินรายเดือนได้ทันที พิมพ์การจ่ายเงิน
และรายละเอียดย้อนหลังทั้งหมดด้วยตัวเอง

Pricing Model

1. Perpetual : ซึ่งเป็นการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด โดยมี option ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี 1 ปี หรือ ซื้อค่าบำรุงรักษารายปี
โดยมีค่าบำรุงรักษารายปีที่ 18% ของราคาขาย สำหรับ การซื้อขาดนั้นมีรูปแบบ ย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.1 ERP Plug-In ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ A+ERP ได้อย่างไร้รอยต่อ
1.2 Standalone ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อิสระทำงานด้วยตัวเอง

2. Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการเช่าซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง และ จ่ายเท่าที่ใช้เป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดของ สัญญาการเช่าได้