ERP Mobile inventory

ERP Mobile inventory

เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้าบนมือถือ รองรับระบบ Android และระบบ iOS สำหรับการรับสินค้าเข้า เบิกสินค้าออก ดูรายการขาย ข่าวสาร รวมไปถึงสรุปรายงานต่าง ๆ

 1. สามารถทำรายการรับสินค้าเข้าระบบ โดยทำการกรอกข้อมูล หรือ สแกน barcode  ถ้ากรอกเองโดยเลือกสินค้า จะให้ใส่ข้อมูล สี ไซต์ ราคา เป็นค่าตั้งต้น สามารถเปลี่ยนได้ สามารถเพิ่มหลาย ๆ สินค้า แล้วบันทึกครั้งเดียว
 2. สามารถทำรายการคืนสินค้าในเข้าระบบได้
 3.  สามารถบันทึกข้อมูลขาย ทำรายการย้อนหลังได้ โดยทำการกรอกข้อมูล หรือ สแกน barcode
 4. สามารถอัพโหลดไฟล์ ในรูปแบบรูปภาพหรือไฟล์เอกสาร
 5. ดูข่าวสารต่าง ๆ ของแต่ละสาขาได้
 6. ดูรายงานสรุปรับของ, คืนของ
 7. ระบบหลังบ้าน
  – สามารถสร้าง User เพื่อ เข้า App กำหนดสิทธ์ในการใช้งานใน App
  – สร้างข่าวสาร
  – เช็ครายการ การอัพโหลดไฟล์จาก App ได้
  – Report เลือกดู และสามารถ export เป็น excel ได้

 

ERP Mobile inventory

 

Pricing Model

1. Perpetual : ซึ่งเป็นการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด โดยมี option ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี 1 ปี หรือ ซื้อค่าบำรุงรักษารายปี โดยมีค่าบำรุงรักษารายปีที่ 18% ของราคาขาย สำหรับ การซื้อขาดนั้นมีรูปแบบ ย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.1 ERP Plug-In ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ A+ERP ได้อย่างไร้รอยต่อ
1.2 Standalone ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อิสระทำงานด้วยตัวเอง
2. Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการเช่าซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง และ จ่ายเท่าที่ใช้เป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดของ สัญญาการเช่าได้