โมดูลการบัญชี (Accounting and Billing)

โมดูลการบัญชี (Accounting and Billing)

เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้าในการออกเอกสารทาง Billing ที่มาจาก ใบสั่งซื้อ โดยระบบจะแยกตามการตั้งค่าของผู้สั่งซื้อนั้น ต้องการเอกสารใดบ้าง เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบลดหนี้

  1. ระบบสามารถแยกรูปแบบการออกเอกสารได้จากข้อมูลลูกค้าผู้ซื้อ ตามใบสั่งซื้อนั้น ๆ
  2. สามารถใส่หมายเหตุเอกสารในการ Print Document ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
  3. สามารถสร้างเอกสารโดยไม่อ้างอิงกับ Sale order ได้
  4. สามารถเลือกออกเอกสารแบบสรุปใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ได้ตามช่วงเวลา, Sale, ลูกค้า

 

Accounting and Billing

 

Pricing Model

1. Perpetual : ซึ่งเป็นการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด โดยมี option ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี 1 ปี หรือ ซื้อค่าบำรุงรักษารายปี โดยมีค่าบำรุงรักษารายปีที่ 18% ของราคาขาย สำหรับ การซื้อขาดนั้นมีรูปแบบ ย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.1 ERP Plug-In ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ A+ERP ได้อย่างไร้รอยต่อ
1.2 Standalone ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อิสระทำงานด้วยตัวเอง
2. Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการเช่าซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง และ จ่ายเท่าที่ใช้เป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดของ สัญญาการเช่าได้